Poşetler 01/01/2019 tarihinden itibaren  ücretli ve asgari 25 Krş. (%18 KDV dahil)  tan  satılacak (açıktan satılan gıdalar için hijyeni sağlamak amacıyla çift kat kalınlığı 15 mikron ve altı olanlar hariç)

Bu kapsamda konuyla ilgili ticaret yapan Mükelleflerin yapması gerekenler

1-Yazarkasalarına plastik poşet için departman ayarlatılatmak (KDV 18 dahil)

2- Ocak ayından başlayarak satılan poşetler için ertesi ayın 15 ine kadar beyanname verilecek.

3- Beyan döneminin 2. Ayinin son gününe kadar beyan edilen poşet tutarı çevre bak say Müd hes yatırılacak (poşet başı 15 krş.)

4- Eldeki barkodsuz poşetler 31/03/2019 tarihine kadar kullanılanilecek bu tarihten sonra kullanmayacak.

5-Ücretsiz poşet satılmayacak

Beyan verilmeyen veya eksik beyan edilen her ay için 14.578,00 tl idari para cezası uygulanacaktır.